IMG_0098Arbetsmiljö & Lagkravsgruppen arbetar för att stötta kunden att utveckla
en fysisk och psykosocial arbetsmiljö som stärker prestationsförmåga och
konkurrenskraft, uppfyller regler och lagar och ger förutsättningar att
behålla och utveckla kompetenta medarbetare.>

Vår bredd är unik med kompetens inom arbetsmiljö och lagkrav, risk- och
säkerhet samt fordonsutbildningar. Inom de områden där vi själva inte
besitter spetskompetens har vi ett gediget nätverk av samarbetspartners
där vi kan erbjuda ett heltäckande paket av lösningar för dina behov,
efter din branschs krav.

Historik
Arbetsmiljö & Lagkravsgruppen startades 2015 och har sitt säte i Kungsbacka
med verksamhet i hela Sverige. Grundare och ägare är Jan-Olof Sund.

Jan-Olof Sund
Jan-Olof har mer än 28 års gedigen branscherfarenhet och
en bred utbildningsbakgrund inom området.

Jan-Olof har varit verksam både som säljare och säkerhetskonsult inom
brandskyddsområdet, i egen regi såväl som anställd. Han har på senare år
arbetat med fokus på strategier och utbildningar inom brandskydds- och
arbetsmiljöarbete. Bland annat har han varit ansvarig för upprätta det
systematiska brandskyddsarbetet på större företag, senast på Lernia med
240 verksamheter på ca 120 orter. Han har även chefs- och vd-erfarenhet
med personalansvar och budgetansvar i olika roller.

Med mer än 15 olika utbildningscertifikat har han kunskap, kompetens och
är licensierad att utbilda inom de områden där så krävs. Jan-Olof är utbildad

  • huvudinstruktör SBA (Systematiskt brandskyddsarbete)
  • instruktör Brandfarlig vara samt A.T.E.X
  • instruktör Heta arbeten
  • huvudinstruktör BAM (Bättre arbetsmiljö), (Prevent)
  • huvudinstruktör SAM (Prevent), (Systematiskt arbetsmiljöarbete)
  • instruktör inom L-ABCDE/HLR (Hjärt- och Lungräddning)
  • övningsledare för utrymningsövningar/brandsläckning på företag
  • för framtagning av brandskyddsdokumentation och klassningsplaner
  • för framtagning av riskanalyser för brandfarlig vara mm

”- Att skapa ett engagemang för frågorna är mitt recept för att få fram
budskapet. Därför är det viktigt att sätta samman grupper som ger dynamik, och
även förbereda varje utbildning så den känns skräddarsydd och verklighetsbaserad
för mina mottagare. På mina senaste utbildningar har jag haft en kundnöjdhet
över 95%. Jag tror att det beror på att jag är duktig på att involvera
mina deltagare, och väver in gruppens erfarenheter. Jag är också rak och tydlig
med vilka regler och lagar som gäller. Sen diskuterar vi oss fram till hur man
bör hantera situationer för att det ska bli rätt. Alla ska gå ifrån utbildningen och
veta vad de måste göra och hur de ska göra för att nå dit.”