V. 23 Genomförde vi BAM utbildning på J D Stenqvist AB i Kvidinge