V. 26 Genomför vi L-ABC/HLR utbildning i Kungsbacka.