V. 25 Genomförde vi L-ABC/HLR utbildning i Kungsbacka.