V. 24 Genomförde vi BAM utbildning på Metso Sverige AB i Sala.