Bättre arbetsmiljö ELBAM 2 dagar intensiv 

Utbildningen förmedlar ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete i el-branschen

Hur går utbildningen till? 

Utbildningen anpassas utifrån deltagarnas arbetsmiljö kunskaper med företagets/organisationens verksamhet och medarbetarnas funktion och arbetsuppgifter. 

För vem? 

Utbildningen riktar sig till chefer, arbetsledare och skyddsombud, men innehållet kan anpassas så att all personal får information om arbetsmiljöarbetet. 

Innehåll 

Utbildningen genomförs både med teori (föreläsning) och praktiska (grupparbeten) moment enligt nedanstående 

 • Kunna samverka i arbetsmiljöfrågor exempelvis avseende lagar, regelverk samt avtal 
 • Föreskrifter kring förhållanden som påverkar arbetsmiljön 
 • Chefernas och skyddsombudens roller och ansvar 
 • Att identifiera och hantera faktorer som är negativa respektive positiva för arbetsmiljön 
 • Undersöka risker och medverka till att genomföra förebyggande insatser 
 • Att förstå hur ett förändringsarbete kan påverka individ, grupp och organisation 
 • veta var du söker den information du behöver för det dagliga arbetsmiljöarbetet 

Kurslitteraturen är anpassad för elteknikbranschen och är ett bra hjälpmedel för ditt fortsatta arbetsmiljöarbete. 

Längd 

2 dagar (innehåll motsvarar 3 dagar med längre dagspass) 

Övrigt 

Kursintyg utfärdas efter genomgången kurs 

Mål  Efter utbildningen skall deltagarna kunna: 

      –      Kunna samverka i arbetsmiljöfrågor  

 • Förstå föreskrifter kring förhållanden som påverkar arbetsmiljön 
 • Kunna hantera faktorer som är negativa respektive positiva för arbetsmiljön 
 • Identifiera risker och medverka till att genomföra förebyggande insatser 
 • Att förstå hur ett förändringsarbete kan påverka individ, grupp och organisation 
 • Att stimulera en fortsatt god samverkan i arbetsmiljöfrågor 
 • Att förstå de specifika kraven inom elbranschen 

Ort(er) 

Enligt överenskommelse 

Pris 

För pris ring 0300-10 288 eller maila till info@algruppen.se