Belastningsergonomi

En lärorik och kostnadseffektiv utbildning för dig som arbetar med kroppen och lyfter tungt.

AFS 2012:2 i Belastningsergonomi anger hur arbete ska planeras och utföras för att förebygga belastningsbesvär. Det gäller till exempel obekväma arbetsställningar, tungt kroppsarbete och repetitivt arbete.

För vem?

Föreskrifterna gäller varje verksamhet där en arbetstagare kan utsättas för belastningar eller andra förhållanden i arbetet som direkt eller indirekt kan påverka rörelseorganen. Arbetsgivaren ansvarar för att föreskrifterna följs.

Innehåll

Efter avslutad kurs kommer du erhålla följande:

  • Grundläggande kunskaper i belastningsergonomi och rätt lyftteknik.
  • Information om olika typer av belastningsbesvär som kan uppstå vid användning felaktiga arbetsställningar och arbetsteknik.
  • Allmänkunskap om kroppens anatomi d v s skelett, muskler och leder. En grundläggande förutsättning för att förebygga belastningsbesvär är en bra hållning.
  • De vanligaste belastningsskadorna när man arbetar i dåliga arbetsställningar vid tunga lyft.
  • Genomgång Arbetsmiljöns utformning.

Lyftteknik ”praktik”.

  • Genomgång av arbetsmetoderna i maskin
  • Risker i arbetssituation
  • Exempel manuell hantering och repetitivt arbete
  • Arbeta/lyfta rätt utifrån arbetsställning och arbetsrörelse för att minimera andelen repetitivt arbete i processerna och på så sett minska risk för belastningsskador (vi visar och deltagarna gör sen).

Längd: 
Halvdag

Ort(er)

Enligt överenskommelse

Pris

För pris ring 0300-10 288 eller maila till info@algruppen.se