Entreprenadsjuridik 1 dag Grund (intensiv)

 

Det du som beställare, entreprenör eller projektledare behöver veta om entreprenadjuridik. Kursen behandlar branschens standardavtal AB 04 och ABT 06.Dessutom ger den en grundläggande förståelse för de regelverk som styr parternas avtal inom entreprenadområdet.

Vår utbildning i entreprenadjuridik går igenom de olika standardavtalen som används med dess likheter och olikheter, hur avtalen påverkar och styr riskfördelningen mellan beställare och entreprenör. Kursen ger handfast vägledning i hur parterna ska agera i de olika situationer som kan inträffa vid till exempel utökad omfattning, ändrade förhållanden och tidsförskjutningar/förseningar i en entreprenad.

För vem?                                                                                                                                                                                 
De som utför eller beställer entreprenader, t ex entreprenörer och underentreprenörer, fastighetsägare, byggherrar, förvaltare och konsulter mfl.

Mål.                                                                                                                                                                                                  
Att du efter genomförd kurs har grundläggande kunskaper i entreprenadjuridik.

Innehåll

  • Grundläggande avtalsrätt
  • Val av standardavtal AB 04 och ABT 06, dess systematik, och olika entreprenadformer
  • Arbetenas omfattning, utförande- och funktionsansvar med mera
  • ÄTA-arbeten och hantering av formaliakrav
  • Organisation – ombud, byggmöten och dagbok
  • Tider – behandling av kontraktstid, hinder, forcering, ansvarstid och garantitid, vite vid försening
  • Ansvar, resultat- och garantiansvar, ansvar för försening, fel och skador samt även frågor om försäkringsskydd

Längd                                                                                                                                                                           
Kursen är på 1 dag                                                                                                                                                                                
Ort                               
Enligt överenskommelse

Pris 
För pris ring 0300-10 288 eller maila till info@algruppen.se