HLR / Första hjälpen L-ABC(DE)

Målet med kursen är att ge grundläggande kunskaper i att ingripa både vid olyckor och akuta sjukdomstillstånd.

HLR-delen av kursen ger grundläggande kunskaper i att utföra hjärt- och lungräddning. Upplägget följer helt de nya riktlinjerna från HLR-rådet och leds av certifierade HLR-instruktörer.
Första hjälpen-undervisningen utgår från ett systematisk arbetssätt enligt L-ABC(DE). Det innebär att undersökning och åtgärder utförs enligt en bestämd prioritering. Kursinnehållet omfattar vanligt förekommande skadesituationer men kan anpassas till en arbetsplats speciella behov.

För vem?  
Kursen vänder sig till personal inom samtliga yrkesgrupper. Inga tidigare förkunskaper behövs.                                                                                                                                                                             
Innehåll

HLR
–  Kontrollera livstecken
–  Skaffa hjälp
–  Starta HLR
–  Behärska stabilt sidoläge
– Genomgång och övning

L-ABC(DE)
–  Introduktion och genomgång av riskbedömning
–  Location, livsfarligt läge samt åtgärder
–  Airway, fri luftväg stabilisering av nacke
–  Breathing, kontroll av andning
–  Circulation, cirkulation och blödning/chock
–  Disability, medvetandegrad och funktionsbortfall
–  Exposure, helkroppsundersökning och skydd mot omgivningen

Längd
4 timmar

Antal kursdeltagare
Max 15st deltagare/grupp

Övrigt
HLR-rådets kompetensbevis utfärdas för HLR samt för första hjälpen.

Ort(er)
Utbildningen genomförs i våra eller era lokaler enligt överenskommelse

Pris
För pris ring 0300-10 288 eller maila till info@algruppen.se