Seminarie avseende drift & underhåll enligt maskindirektivet enligt CE märkning

 

Kursen ska förmedla ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete.
Kursen riktar sig till chefer och ledare, men innehållet kan anpassas så att all personal får information om säkerhetsreglerna.

Mål
Hur mycket arbetsmiljökunskaper och vilka kunskaper som kursen ska ta upp bestäms av företagets/organisationens verksamhet och medarbetarnas funktion och arbetsuppgifter.

För vem?
Kursen riktar sig till chefer och ledare med ansvar inom installation och maskinunderhåll.

Innehåll
Utbildningen genomförsmed teori (föreläsning).

  • Grundläggande kunskaper om lagar, regelverk avtal och föreskrifter
  • Vad är CE märkning?
  • AFS 1994:48
  • maskindirektivet (EGs)
  • vad får man/inte göra på sin maskin inkl el, nya maskindelar m.m.
  • Att kunna göra en riskbedömning
  • åtgärda identifierade risker
  • Att kunna upprätta en handlingsplan

Längd
1 dagar

Kontaktperson(er)
Jan-Olof Sund

Övrigt
Kursintyg utfärdas efter genomgången kurs

Ort(er)
Enligt överenskommelse

Pris
För pris ring 0300-10 288 eller maila till info@algruppen.se