Viktig information för er som arbetar med diisocyanater.
Nya kemikalielagstiftningen 24 aug 2023, en ny EU lagstiftning om krav på utbildning vid yrkesmässig hantering av diisocyanater börja gälla.
Arbetsmiljöverket rekommenderar att de som berörs tar kontakt med sin utbildnings leverantör för att stämma av om, och i så fall hur, nuvarande utbildningar behöver kompletteras innan ändringen träder i kraft. Eftersom idag giltiga utbildningsbevis troligen inte kommer att gälla

Kontakta oss på www.algruppen.se så berättar vi mer

#kemiskahälsorisker #härdplaster #plastindustri #kemiskindustri #arbetsmiljö