Lyftredskap och lyftanordningar används varje dag

Med lyftanordning menas en anordning som är till för att lyfta eller sänka last, till exempel kranar, mobila arbetsplattformar och hissar såväl som patientlyftar och fordonslyftar. Lyftredskap kan vara linstroppar, lyftkrok och kättingsling.

Truckar är ett vanligt arbetsredskap för att lyfta saker. Det finns regler för arbete med truck. I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av truckar (AFS 2006:5) står det att man systematiskt ska undersöka och riskbedöma användning av truckar. Den som kör truck ska ha tillräcklig kunskap och kompetens för de arbetsuppgifter de är satta att utföra. Det är även viktigt att inhyrd arbetskraft har rätt kompetens och får de instruktioner som behövs för den specifika arbetsplatsen.

Kunskapskrav för säker användning av lyftredskap och lyftanordningar

Arbetsgivaren ska se till att arbetstagare som använder lyft­anordningar eller lyftredskap har tillräckliga teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning av utrustningen.

Kunskapskravet gäller alla användare, förare såväl som lastkopplare, signalmän etc.

Kunskaperna ska vara dokumenterade. De kunskaper som behövs kan variera beroende på hur pass komplicerad lyftanordningen eller lyftredskapet är.

Förare av mobila arbetsplattformar ska ha kunskaper motsvarande föreskriften om lyftanordningar och lyftredskap (AFS 2006:6) 29 §. Eventuella medhjälpare som följer med vid användningen av mobila arbetsplattformar måste också ha tillräckliga kunskaper så att arbetet kan utföras säkert.

Utbildningar som vi erbjuder

Här har vi tagit fram utbildningar för användare av olika fordonsrelaterade arbeten. Har ni några frågor för mer information, mejla oss på info@algruppen.se eller ring på 0300-10 288

Mobila arbetsplattsformar

Lift

Truckutbildning

Grundläggande

Truckutbildning

Repetition

Arbete på väg

APV 1.1, 1.2, 1.3, 2.1

Säkra lyft

Säkra lyft

Säkrare lyft enligt ISO

Säkra lyft

Travers

Kranförarutbildning

Travers

Kranförarutbildning- Repetition