Rörläggeri enligt AMA 1 dag                       

Under utbildningen får du lära dig det mera om rörläggning, hur AMA beskriver hur arbetet ska utföras samt säker schakt. Vi tar också upp vad arbetsmiljöverket säger om risker och hur man förebygger dessa.

För vem?

Utbildningen är avsedd för dig som behöver få grundkunskap eller repetition för dig som arbetar inom yrkesområdet anläggningsarbetare, maskinförare, arbetsledare och projektör.

Mål:

Målet efter utbildningen ska du fått god kännedom om rörläggning enligt AMA och självständigt kunna arbeta och projektera dina uppdrag.

Kursinnehåll

  • Rörläggning enligt AMA
  • Materialkännedom
  • Dränering
  • Säker Schakt
  • Dagvattenhantering av större regnmängder
  • Egenkontroller
  • Arbetsmiljöplaner
  • Livsmedelsverkets krav på hygien vid hantering av dricksvatten

Längd

1 dag

Övrigt

Kursintyg utfärdas efter genomgången kurs. ID06 registrering ingår i priset.

Ort(er)

I våra lokaler i Kungsbacka, Västerås eller enligt annan överenskommelse

Pris

För pris mejla till info@algruppen.se eller ring oss på nummer 0300–10 288