Föreståndare brandfarliga & explosiva varor

Vilka rutiner och vilken kunskap behövs för att ha kontroll i den dagliga verksamheten gällande brandfarliga och explosiva varor och då med fokus på hantering och risker med olika ämnens egenskaper i arbetsmiljön och i händelse av ett brandtillbud samt att kunna arbeta som företaget föreståndare för dessa varor.

Mål

Efter kursen skall deltagarna ha ökad förståelse och riskmedvetenhet vid arbete med brandfarliga och explosiva varor samt kunna hantera ett tillbud på ett så säkert sätt som möjligt för att minimera skadorna både för person och verksamhet.

För vem?
Denna utbildning syftar till att ge deltagarna grundläggande kunskap om brandfarliga ämnen.  Utbildningen skall också ge deltagarna kunskaper för att vid behov kunna göra en snabb bedömning och kunna agera på ett så säkert sett som möjligt vid eventuellt brandtillbud

Innehåll  
Utbildningen genomförs både med teori och praktik där även praktiska moment kan genomföras

Teori

  • Klassindelning ”Farliga ämnen”
  • Lagar och regler
  • Märkning, etiketter samt farlighetsnummer
  • Flampunkt och brännbarhetsområde
  • Brand- och explosionsrisker
  • Termiska tändpunkter
  • Exempel på flampunkter för olika vätskor
  • Risker vid hantering explosiva varor
  • Hanteringsbegreppet
  • Förvaring av explosiva varor

Längd
1 dagar

Vid behov kan utbildning byggas på med flerdagars alternativ beroende på behov och önskemål från verksamheten och detta offereras separat efter överenskommelse

Övrigt
Kursintyg utfärdas efter genomgången kurs

Ort(er)
Enligt överenskommelse

Pris
För pris ring 0300-10 288 eller maila till info@algruppen.se