Vi på Arbetsmiljö & Lagkravsgruppen AB kan erbjuda er tre olika ansvarsseminarium.

Truck ansvarseminarium

är en utbildning som ger ökade kunskaper om vilket ansvar, skyldigheter och befogenheter i arbetsledarens roll. Våra Seminarium genomförs under en dag och riktar sig till arbetsledare, truckansvariga, säkerhets- och skyddsansvariga, skyddsombud m.fl. Under seminariet för truckansvar går vi igenom arbetsmiljölagen, ansvarsfördelning, CE-märkningskrav, vad gäller vid personlyft, olycksutveckling, statistik/rättsfall, pallställ, kontroller och standarder, mobila arbetsplattformar, försäkringskrav, riktlinjer för truckförares kunskaper och färdigheter, gällande föreskrifter från Arbetsmiljöverket.

Elansvarsseminarie

Vem ansvarar för vad när det gäller elsäkerhet i organisationen?

Det här seminariet ger deltagarna de första grunderna för hur elsäkerhetsarbetet byggs upp i en organisation. Utbildningens syfte är att ge kännedom om vilka elföreskrifter som gäller samt vem som bär elansvaret.
Vi diskuterar elpolicy samt vilka krav som ställs av våra myndigheter. Kursen skapar en gemensam plattform när elsäkerhet diskuteras på olika nivåer inom organisationen och ger möjlighet till en säker arbetsplats.

Seminarie avseende drift & underhåll enligt maskindirektivet enligt CE märkning

Kursen ska förmedla ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete.
Kursen riktar sig till chefer och ledare, men innehållet kan anpassas så att all personal får information om säkerhetsreglerna. Hur mycket arbetsmiljö kunskaper och vilka kunskaper som kursen ska ta upp bestäms av företagets/organisationens verksamhet och medarbetarnas funktion och arbetsuppgifter.

Har ni några frågor för mer information, mejla oss på info@algruppen.se

Seminarium

Truck ansvar

Seminarium

Elansvar

Maskindirektivet

Krav avseende underhåll av maskinpark