Arbete på väg 1.1, 1.2, 1.3 och 2.1

Tidigare Arbete på väg 1 och 2.

I utbildningen ingår alla samtliga steg 1.1, 1.2, 1.3 och 2.1 under en heldag med din APV kurs. Trafikverkets riktlinjer om kompetenskrav enligt TDOK 2018:0371 ligger till grund och de krav som anges i Trafikverkets APV TDOK 2012:86 för arbete på väg.

I kursen går vi igenom lagar och regler för den som utför vägarbete samt hur dessa regleras vid olika typer av arbete som ska utföras och identifiera eventuella risker som finns vid vägarbete. Hur man ska förebygga riskerna för att få en säker arbetsplats. Utbildningen innehåller också trafiksäkerhetsfrågor och trafikanters beteende.

Utbildning APV steg 2.1 krävs det på vissa av Trafikverkets vägar att du är certifierade. För att gå denna utbildning krävs att du har förkunskaper från 1.1, 1.2 och 1.3.

För vem?
Utbildningen riktar sig till personer som utför vägarbete eller liknande arbeten såsom projekteringsuppdrag, ledningsarbeten samt dem som utför anläggningsarbete, utför projekteringsarbete och servicearbeten. Allt i enlighet med Trafikverkets kravdokument TDOK 2018:0371

Kursinnehåll:

 • Lagar och föreskrifter
 • Personlig skyddsutrustning
 • TMA skydd
 • Arbetsmiljöplanering
 • Information om AML och deras föreskrifter, riskanalys, Trafikverkets,

trafikingenjörens samt projektledarens roll

 • Hastighet och krockvåld
 • Trafikantbeteende
 • Väglagen
 • Trafikförordningen
 • Vägförordningen
 • Varningsmärken
 • Zonindelningar                                                                                                                                                                                                

Kursmål
Deltagarna ska efter kursen ha goda kunskaper och förståelse för hur man erhåller en god arbetsmiljö och trafiksäkerhet. Kursen avslutas med ett certifieringsprov.

Längd
Lärarledd heldag eller via E-kurs

Övrigt
Kursintyg utfärdas efter genomgången kurs

Ort(er)
Enligt överenskommelse

Pris
För pris ring 0300-10 288 eller maila till info@algruppen.se