Brandfarliga heta arbeten

Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att brandskyddsansvariga och brandvakter samt personer som utför brandfarliga heta arbeten är utbildade och har certifikat. Brandfarliga heta arbeten är arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning, till exempel svetsning, skärning, lödning och arbete med varmluftspistol eller sliprondell.

Certifikat Brandfarliga heta arbeten enligt nya normen SBF 2022:1 som gäller från 1 januari 2023.

utbildningen uppfyller försäkringsbolagens krav:

 • Uppfyller kraven om heta arbeten i säkerhetsföreskrifterna
 • Följer gällande utbildningsplan
 • Ger ett giltigt certifikat enligt försäkringsbolagens villkor
 • Certifikatet är giltigt i fem år från godkänd utbildning
 • Registrering i ID06 kompetensdatabas ingår i brandfarliga arbeten

Brandfarliga heta arbeten utfärdas efter genomförd kurs och godkännande av certifieringen står SVEBRA (som sitter i den nya regelgruppen för brandfarliga heta arbeten tillsammans med Brandskyddsföreningen). Certifikatet skickas till godkända kursdeltagare ger behörighet för att ansvara för, bevaka samt utföra ”Brandfarliga heta arbeten”.

Företagsanpassad kurs

Kursen kan även genomföras som en företagsanpassad kurs, skicka en intresseanmälan för mer information. Kursen kan även köras på engelska.

För vem?

Anställda och entreprenörer som utför heta arbeten. Arbetsledare, entreprenörer och företagsledare som är beställare av heta arbeten och därmed har det formella brandskydds ansvaret.

Innehåll

 • Vad är brandfarliga heta arbeten
 • Ansvar och organisation
 • Försäkringsfrågorna och de 13 säkerhetsreglerna
 • Larmning
 • Brandteori, egenskaper ELD
 • Brandfarliga varor, ATEX
 • Brandsläckare inklusive praktisk brandsläckning
 • Risker med och hantering av gasflaskor
 • Brandlarm
 • Förebyggande brandskydd
 • Risker med tätskikt

Längd
1 dag

Övrigt
Certifikat Brandfarliga heta arbeten utfärdas efter genomförd kurs och godkännande av Svebra. Certifikatet som skickas till godkända kursdeltagare ger behörighet för att ansvara för, bevaka samt utföra ”brandfarliga heta arbeten”.

Ort(er)
I våra lokaler i Kungsbacka, Västerås eller enligt annan överenskommelse

Pris
För pris ring 0300-10 288 eller maila till info@algruppen.se