Truckutbildning

För vem?
Kursen vänder sig till dig som använder truckar. Enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2006:05 – Användning av truckar 18 §, gäller att; ”En truck får användas bara av den som har dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för att använda den säkert”.

Utbildningen är utformad efter dokumentet ”Riktlinjer för truckförares kunskaper och färdigheter –TLP10”, som framtaget av arbetsmarknadens parter.

Innehåll.
Utbildningen genomförs både med teoretiska och praktiska moment enligt nedanstående.

Längd.
Kurstiden varierar beroende på vilken kategori av truck som utbildningen omfattar och dels på beroende på deltagarens förutsättningar och förkunskaper.

Kurstid varierar på mellan 2-5 dagar.

A-Utbildning
Låglyftande truckar, låglyftande plocktruckar och ledstaplare utgör kategori A. Utbildningen sker i block om flera av trucktyperna. Kurstid för enbart kategori A är 1-2 dagar.

B-Utbildning
I B kategorin ingår höglyftande staplare, motviktstruck, fyrvägstruck, höglyftande plocktruck och skjutstativtruckar. I B utbildningen ingår A-kategorin, vilket innebär att full grundbehörighet erhålls efter avklarad B-utbildning. Utbildningen sker i block om flera av trucktyperna. Kurstid 3-5 dagar.

C-Utbildning
Under C ingår tyngre truckar för speciell hantering och olika karaktärsdrag. Dessa är hjullastare för industriell hantering, teleskoplastare, gränsletruck, sidlastare, containertruck och timmertruck.

Utbildning för dessa maskiner sker för en maskintyp i taget. Kurstid 2 dagar/ maskin.

D-utbildning

Kategori D utgörs enbart av dragtruckar i olika storlekar , dragtruckar och terminaldragare.

Kurstid 2 dagar

Övrigt
Våra truckutbildningar kan skräddarsys enligt era önskemål. Utbildning kan ske i era lokaler med era egna truckar eller enligt annan överenskommelse.

Efter avklarad utbildning utfärdas ett utbildningsintyg från TYA.

Ort(er)                                                     
Enligt överenskommelse

Pris
För pris ring 0300-10 288 eller maila till info@algruppen.se