Tjänster

Inom de flesta branscher finns det tydliga lagkrav som säger att du måste ha relevant utbildning inom den verksamhet som du bedriver. Allt ifrån att du ska kunna säkerställa gruppens hälsa till att hantera utrustning med ett säkert och korrekt handhavande. Reglerna uppdateras regelbundet och kraven ändras.

Krångligt att hänga med? Kontakta oss så hjälper vi dig! Vi erbjuder både konsultation och analyser, likväl som vi utbildar din personal inom det som krävs. Vi erbjuder våra tjänster inom hela Sverige med utgångspunkt från våra filialer i Kungsbacka (utanför Göteborg) och Västerås.

Nulägesanalyser

Nulägesanalyser

Riskanalyser

Riskanalyser

Handlingsplaner

Handlingsplaner

Åtgärdsplaner

Åtgärdsplaner