SBA Intern Brandskyddskontrollant

Kursen behandlar bla brandskyddskontrollantens roll, ansvarsfrågor,  lagar och myndighetskrav. Kursen ger också en inblick i hur vissa brandtekniska installationer fungerar såsom brandlarm m.m.

Efter avslutad utbildning skall kursdeltagarna ha kompetens att kunna agera som brandskyddskontrollant samt aktivt bidra till en högre brandsäkerhet på företaget. Kursdeltagarna skall ha kunskap att förebygga de brandrisker som finns på arbetsplatsen och informera övrig personal om vilka säkerhetsföreskrifter som gäller på arbetsplatsen.

För vem?

Kursen vänder sig till dig som ansvarar för internkontroll och rapporteringen till brandskyddsansvarig.

Innehåll

 • Organisation i företaget + SBA
 • Brandskyddsansvarig, vad det innebär?
 • Brandskyddskontrollantens roll
 • Riskidentifiering
 • Riskbedömning
 • Lagar och föreskrifter
 • Utrymningsvägar – vem ansvarar
 • Påverkande faktorer
 • Brandtekniska installationer
 • Drift och underhållsinstruktioner
 • Dokumentation och uppföljning
 • Praktisk kontrollrunda

Längd

1 dagar

Övrigt

Kursintyg utfärdas efter genomgången kurs

Ort(er)

Enligt överenskommelse

Pris

För pris ring 0300-10 288 eller maila till info@algruppen.se