Elansvarsseminarie

 

Vem ansvarar för vad när det gäller elsäkerhet i organisationen?

Den här kursen ger deltagarna de första grunderna för hur elsäkerhetsarbetet byggs upp i en organisation.

Utbildningens syfte är att ge kännedom om vilka elföreskrifter som gäller samt vem som bär elansvaret.
Vi diskuterar elpolicy samt vilka krav som ställs av våra myndigheter.

Kursen skapar en gemensam plattform när elsäkerhet diskuteras på olika nivåer inom organisationen och ger möjlighet till en säker arbetsplats.

Utbildningens innehåll

  • Bakgrund: Vilka krav ställs av våra myndigheter?
  • Helhetssyn på elföreskrifter, ansvar och elpolicy.
  • Organisationsplan
  • Delegeringar: Varför? Hur gör man delegeringar?
  • Dokumentation: Exempel på vad som finns framtaget i elbranschen.
  • Vad innebär Behörighetsansvaret och vem har ansvaret?
  • Vad innebär Personsäkerhetsansvaret och vem har ansvaret?
  • Vad innebär Elanläggningsansvaret och vem har ansvaret?

Målgrupp
Alla i arbetsledande ställning som ansvarar för installationer och servicearbeten

Medverkande
Utbildare från .

Utbildningstid
Kursen är ett halvdagsseminarium.

Antal deltagare
Det måste vara minst 6 deltagare för en kurs.
Max 16 deltagare per kurs.

Ort/er
Enligt överenskommelse

Pris.
För pris ring 0300-10 288 eller maila till info@algruppen.se