Traversutbildning – Repetition

 

För vem?
Krav på denna utbildning ställs i Arbetsmiljöverkets föreskrift från den 1 juli 2007 i AFS:2006:6.

Utdrag från § 29 i denna föreskrift.

”En arbetsgivare som låter en arbetstagare eller inhyrd arbetskraft använda lyftanordningar eller lyftredskap skall ha dokumentation över dennes praktiska och teoretiska kunskaper med avseende på säker användning av utrustningen.”

Innehåll
Vi utbildar enligt de kunskapskrav som gäller i AFS 2006:6 samt

”Lyftanordningar och redskap samt kranförarutbildning enligt SSISO 99261.

Kursen följer den internationella standarden Lyftkranar – Utbildning av lastkopplare och signalmän (ISO 23853:2004)  och de övergripande kursmålen enligt nedan syftar till att deltagaren efter avslutad utbildning med godkänt resultat skall känna till:

  • Samspel mellan kran och traversförare, lastkopplare och signalman med

hjälp av signaler och radio

  • Val av olika lyftredskap
  • Lastkoppling och mottagning
  • Tyngdpunkt och arbetsvinklar
  • Säkerhetsregler och föreskrifter
  • Kontroll, underhåll och tillsyn
  • Riskbedömning och ansvar
  • Daglig tillsyn, fortlöpande tillsyn
  • Certifiering och besiktning
  • Praktiskt användande kan förekomma enligt överenskommelse om behov föreligger

Längd
1 dag beroende på kompetens och erfarenhet

Övrigt
Kursintyg utfärdas efter genomgången kurs

Ort(er)
Enligt överenskommelse

Pris
För pris ring 0300-10 288 eller maila till info@algruppen.se