Säkrare Lyft enligt ISO

Enligt AFS 2006:6 29 § får en lyftanordning endast användas av den som är förtrogen med arbetet och som har dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för en säker användning. Vi går också igenom SS-ISO 22 853

Vidare beskriver 24-24 § att: ”om en operatör av en anordning för lyft av fritt hängande last inte har fullgod sikt över hela lyftområdet, antingen direkt eller med hjälputrustning, skall en person med kompetens för uppgiften stå i direktkontakt med operatören och vägleda denne. Arbetet skall organiseras så att lasten inte kan röra sig på ett farligt sätt. Den som gör fast eller lossar en last för hand skall kunna göra det på ett säkert sätt genom att ha kontroll över lyftanordningen eller stå i direkt kontakt med den som manövrerar lyftanordningen.

För vem?
Kursen vänder sig till alla personer som hanterar och transporterar olika material med hjälp av kran och travers. Den riktar sig till den som kopplar olika laster, fungerar som signalman och dirigerar kranförare.

Mål
Deltagarna ska få grundläggande kunskaper och färdigheter som möjliggör en säker materialhantering och minska personal skadorna.

Innehåll

 • Lagar, föreskrifter och standarder
 • Riskinventering
 • Fortlöpande och daglig tillsyn
 • Planering av lastarbete
 • Lastkoppling och lyftvinklar
 • Kätting, stållinestropp och textilstropp
 • Personlyft med kran och truck
 • Lyftredskap för speciella lyft och hantering av gods
 • Signalering
 • Terminologi
 • Kranrörelser
 • last, max.last-diagram
 • Krantyper, konstruktionsstruktur, användningsändamål

Kursen består av både teori och praktik. Kursintyg utfärdas efter genomförd kurs.

Längd
1 dag

Ort/er
Enligt överenskommelse

Pris
För pris ring 0300-10 288 eller maila till info@algruppen.se