Utbildningar

Kungsbacka (strax söder om Göteborg)

Alla utbildare du möter via Arbetsmiljö & Lagkravsgruppen har gedigen erfarenhet av sina respektive specialistområden.

Certifikat från aktuella branschorganisationer/myndigheter utfärdas alltid i samband med utbildning.

Utbildningsmaterial kring varje utbildning ingår alltid.

Utbildningarna genomförs på plats ute hos kund men vi har även möjlighet att genomföra dem i våra lokaler i Kungsbacka strax utanför Göteborg och i Västerås. Krav på lokalerna är att det måste finnas ett stort mötesrum för hela gruppen, samt mindre grupprum med plats för 4-5 personer.

Västerås