Säkra lyft

Enligt AFS 2006:6 29§ får en lyftanordning endast användas av den som är förtrogen med arbetet och som har dokumentrade teoretiska och praktiska kunskaper för en säker användning.

Vidare beskriver 24-24§: ” om en operatör av en anordning för lyft av fritt hängande last inte har fullgod sikt över hela lyftområdet, antingen direkt eller med hjälputrustning, skall en person med kompetens för uppgiften stå i direktkontakt med operatören och vägleda denne. Arbetet skall organiseras så att lasten inte kan röra sig på på ett farligt sätt. Den som gör fast eller lossar en last för hand skall kunna göra det på ett säkert sätt genom att ha kontroll över lyftanordningen eller stå i direkt kontakt med den som manövrear lyftanordningen.

För vem?  
Kursen vänder sig till alla personer som hanterar och transporterar olika material med hjälp av kran och travers. Den riktar sig till den som kopplar olika laster, fungerar som signalman och dirigerar kranförare.

Mål.
Deltagarna ska få grundläggande kunskaper och färdigheter som möjliggör en säker materialhantering och minska personalskadorna.

Innehåll:

  • Lagar, föreskrifter och förordningar
  • Arbetsgivarens och arbetstagarens ansvar och skyldigheter
  • Vad är ett lyftredskap? Olika typer av lyftredskap
  • Hur man signalerar
  • Lastkoppling och vikten av rätt utförande, redskap och vinklar
  • Planering
  • Kontroll av lyftredskap och lyftanordningar
  • Risker

Efter avslutad utbildning och godkänt prov får deltagarna ett utbildningsbevis

Längd
½ dag
                                                                                                                                           
Ort/er     
Enligt överenskommelse                                                                                                                                          
Pris 
För pris ring 0300-10 288 eller maila till info@algruppen.se