Räddningsutbildning för arbetsplatsen

 

Syftet med kursen är att ge deltagaren en beredskap att ingripa vid tillbud och olyckor. Detta för att kunna vidta adekvata åtgärder i väntan på räddningstjänsten. Ett snabbt ingripande ger möjlighet att begränsa såväl personskador som materiella skador.

Kursen är lämplig för alla typer av arbetsplatser. Om kursdeltagarna är från samma arbetsplats finns möjlighet att anpassa innehållet utifrån egen riskinventering.

För vem?
Kursen vänder sig till samtliga anställda vid arbetsplatser som önskar höja sin beredskap inför oväntade faror. Inga särskilda förkunskaper behövs.

Innehåll
Kursens huvudpunkter är första hjälpen (L-ABCDE), hjärt- och lungräddning (HLR) inklusive AED grund enligt HLR-rådets riktlinjer samt brandutbildning grund. I kursen ingår både teori och praktiska övningar.

L-ABCDE

 • Introduktion och genomgång av riskbedömning
 • Location, Livsfarligt läge samt åtgärder
 • Airway, fri luftväg stabilisering av nacke
 • Breathing, kontroll av andning
 • Circulation, cirkulation och blödning/chock
 • Disability, medvetandegrad och funktionsbortfall
 • Exposure, helkroppsundersökning och skydd mot omgivningen

HLR inklusive AED Grund (kursintyg ”kompetenskort” från HLR Rådet)

 • Kontrollera livstecken
 • Skaffa hjälp
 • Starta HLR
 • Behärska stabilt sidoläge

Brandbekämpning (Lagar, ansvar, org m.m.)

 • Brandteori – uppkomst, spridning och brandförlopp-film
 • Brandfarliga varor
 • Utrymningmetodik
 • Rökgasers inverkan på kroppen
 • Ev särskilda risker i Er verksamhet
 • Släckmedel och släckutrustning med praktik

Längd

1 dag

Övrigt
Kursintyg utfärdas efter genomgången kurs.

Ort(er)
Enligt överenskommelse

Pris
För pris ring 0300-10 288 eller maila till info@algruppen.se