⭐⭐⭐⭐⭐2023-11-23 | John Eriksson | Bättre arbetsmiljö BAM

Väldigt lärorikt som nytt skyddsombud på ett litet företag. Många tankar och idéer att ta vidare!