⭐⭐⭐⭐⭐

Tydliga uppgifter och vad man ska göra när ett nödläge inträffar. Bra, formellt!

Je Bygg AB/ Första Hjälpen + HLR