Organisatorisk och social arbetsmiljö -Grund

Föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö har fokus på förebyggande arbetsmiljöarbete inom det psykosociala området. De både förtydligar och kompletterar det systematiska arbetsmiljöarbetet. Den organisatoriska arbetsmiljön omfattar bland annat ledning och styrning, kommunikation, delaktighet, handlingsutrymme, fördelning av arbetsuppgifter samt krav, resurser och ansvar. Den sociala arbetsmiljön handlar om sådant som socialt samspel, samarbete och socialt stöd från chefer och kollegor.

Mål

Efter utbildningen ska deltagaren

– ha grundläggande kunskaper om organisatoriska och sociala arbetsmiljöfaktorer och förståelse för

hur dessa frågor kan integreras i ett systematiskt arbetsmiljöarbete

– ha kunskap om vilka krav som ställs i föreskrifterna med betoning på kunskaper och färdigheter

– ha kännedom om hur man kan arbeta vidare med frågan i organisationen.

För vem?

Den vänder sig till dig som vill ha mer kunskap om föreskrifterna och vad de innebär. Utbildningen tar upp bakgrund, vilka som berörs, vilka krav föreskrifterna ställer och vad de innebär för organisationen såsom chefer, skyddsombud och andra som har en roll i arbetsmiljöarbetet.

Innehåll

Utbildningen genomförs med teori (föreläsning) samt diskussioner enligt nedanstående.

kraven i föreskrifterna AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö

– introduktion och kort översikt av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) och kopplingen till

föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

– tidiga signaler på dålig psykosocial arbetsmiljö

– arbetsbelastning

– arbetstid

– kränkande särbehandling

– samverkan för att lyckas

– hälsofrämjande faktorer.

Längd

Halvdag

Pris

För pris ring 0300-10 288 eller maila info@algruppen.se

Övrigt

Kursintyg utfärdas efter genomgången kurs

Ort(er)

Enligt överenskommelse