Truckansvarsseminarium 2023

 

Detta seminarium ger god kännedom om ansvar, skyldigheter och befogenheter för dig som är  arbetsledare, truckansvarig, skyddsombud eller VD.

Som truckansvarig på en arbetsplats är det mycket man måste tänka på. Följer du det som står i  föreskrifterna? Vem ansvarar för vad?

Det finns mycket lagar, regler och förordningar kring materialhantering. Du ökar din förmåga att förebygga  olyckor och tillbud. För säkrare materialhantering har Arbetsmiljöverket givit ut nya föreskrifter enligt AFS 2006:05. Efter genomförd utbildning utfärdar vi ett personligt utbildningsbevis.

För vem?
Arbetsledare, Truckansvariga, Skyddsombud, Platschef samt VD

Innehåll

– Arbetsmiljölagen

– Arbetsmiljöverkets föreskrifter

– Riskbedömning

– Säker lagermiljö

– CE­märkning

– Farligt gods

– Försäkringsfrågor ­ Utbildningskrav

– Körtillstånd

– Checklista för truckar

– Försäkringsfrågor

– Ansvarsfördelning

Längd
1 dag

Ort(er)
Enligt överenskommelse

Pris
För pris ring 0300-10 288 eller maila till info@algruppen.se