BAS P / BAS U

Bas P Bas U är riktad till entreprenörer inom bygg och anläggning samt till dig som chef och skyddsombud. I utbildningen kommer det bl.a. diskuteras de olika roller vi tar på oss, såsom byggherre, skyddsombud, arbetsgivare och arbetstagare, vad är det för miljölagstiftningar och arbetsmiljöfrågor som styr?

Utbildningen kommer ha fokus hur man finner svar i arbetsmiljölagstiftningarna inom miljöfrågor som styr hela vägen från planering till färdigställandet av byggprojektet. Vi har genomgångar av bl.a. AFS:1999:3 ”Byggnads och anläggningsarbete” och AFS: 2001:1 ”Systematiskt arbetsmiljöarbete” samt ”Arbetsplatsens utformning” AFS: 2021:1.

Vi på Arbetsmiljö & Lagkravsgruppen är här för att hjälpa er uppnå era målsättningar och öka era kunskaper med övningsuppgifter avseende byggarbetsmiljöarbetet i olika projektstadier och diskussionsfrågor rörande Bas P Bas U. Vi eftersträvar att ni ska uppnå en utbildning som sätter mervärde och känns skräddarsydd och verklighetsbaserad för just er.

Mål

Efter kursen skall du klara av att vara BAS för mindre/medelstora och enklare bygg-anläggningsprojekt och fastighetsunderhåll.

Innehåll

  • Kursen ger dig kunskaper i hur arbetsmiljöfrågorna ska styras hela vägen från planering till färdigställandet av byggprojektet
  • Lagstiftningen
  • Bygg- och anläggningsarbete
  • Genomgång av arbetsmiljölagen samt AFS 1999:3Bygg- och anläggningsarbete
  • Genomgång av AFS 2001:1 SAM-Systematiskt arbetsmiljöarbete samt AFS 2009:2 Arbetsplatsens utformning m.m.
  • De olika rollerna: Byggherre, BAS P, BAS U, skyddsombud, arbetsgivare och arbetstagare
  • Övningsuppgifter avseende byggarbetsmiljösamordningen i olika projektstadier och arbetsmiljöplan
  • Arbetsmiljöansvar
  • Straffansvaret? Vems är felet vid en arbetsplatsolycka?
  • Frågor, diskussion och sammanfattning

Längd

Kursen är på 1 dag och avslutas med ett kunskapsprov och personligt kursintyg utfärdas efter genomgången kurs.

Kom ihåg! Att projektets art och omfattning samt dina förkunskaper är avgörande för vilken BAS-utbildning du bör gå. Större projekt med mer komplicerat arbetsmiljöansvar kräver mer än bara en dags BAS-utbildning

Ort/er

Enligt överenskommelse

Pris

För pris ring 0300-10 288 eller maila till info@algruppen.se