Fallskyddsutbildning

Arbetsgivaren har skyldighet att säkerställa att det finns rätt utrustning och kunskap så att arbetstagarna kan arbeta under säkra omständigheter och säkert på höjder över 2 meter och undvika fallolyckor. Utbildningen eftersträvar till att ni har den kunskap som krävs för ett säkert arbete med personligt fallskydd.

Arbetsmiljö & Lagkravsgruppens utbildning följer alla de riktlinjer som behövs enligt lagen.

För vem?
Kursen är för alla som skall använda sig av fallskydd och arbetar i arbetsledarställning eller är skyddsombud.

Mål
Kursdeltagarna skall få kännedom om gällande lagar och regler samt användning och olika typer av fallskyddsutrustningar.

Innehåll

 • Introduktion fallskydd
 • Grund lagar och regler för fallskydd och dess utrustning
 • Vad händer vid ett fall, dynamiska krafter
 • Risker, fall, ras m.m.
 • Förebyggande åtgärder
 • Produktkategorier
 • Genomgång av fallskyddsprodukter
 • Prova utrustning
 • Arbetsplanering
 • Räddningsplan
 • Praktiska övningar
 • Skötsel, förvaring och underhåll
 • Egen kontroll och tillsyn
 • Sammanfattning

Längd
4h

Ort/er
Enligt överenskommelse

Pris
För pris ring 0300-10 288 eller maila till info@algruppen.se