Utbildning Kemiska Arbetsmiljörisker AFS 2011:19

För vem?

Alla som arbetar eller kommer i kontakt med kemiska hälsorisker som exempelvis härdplaster, kvarts, diisocyanater  skall ha genomgått teoretisk utbildning enligt AFS 2011:19  Kemiska arbetsmiljörisker § 37 a-g. I utbildningen varvas teori och praktiska övningsmoment utifrån specifik risk på arbetsplatsen. Utbildningen följer de nya lagkraven enligt REACH förordningen 2023-08-24 avseende arbete med isocyanater.

Mål

 • Att få kunskap om de lagar och regler som gäller vid arbete med allergiframkallande kemiska produkter/härdplaster, samt de hälsorisker exponering för dessa produkter kan innebära.
 • Att få kunskap om olika produktgrupper, egenskaper, säkerhetsinformation samt vilka säkerhetsåtgärder som behöver vidtas för att arbetet ska kunna utföras på ett säkert sätt.

Innehåll

 • Arbetsmiljölagen och relaterad lagstiftning
 • Genomgång av 2014:43, § 37 a-g
 • Riskbedömning vid arbete med kemiska produkter
 • Formaldehyd
 • Arbete med epoxi
 • Genomgång av nya REACH -begränsningarna utifrån utbildningskrav från arbetsmiljöverket 5 A + 5 B
 • Skyddsåtgärder
 • Toxikologi och kemiska hälsorisker
 • Termisk nedbrytning
 • Härdplaster och allergiframkallande substanser
 • Klassificering och märkning
 • Vikten av vald ventilation
 • Skyddsåtgärder inklusive personlig skyddsutrustning
 • Rengöring av redskap och sanering efter spill

Längd

4-6 timmar

Ort(er)
Enligt överenskommelse

Pris
För pris ring 0300-10 288 eller maila till info@algruppen.se