Utbildning Ställningsbyggnad t.o.m. 9 m

 

För vem?

Utbildningen lämpar sig for den som utför arbete med ställning upp t.o.m. 9 meter. Enligt arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 1990:12 Ställningar 15 § gäller att ”Uppförande, väsentlig ändring och nedmontering av en ställning skall ledas av en kompetent person med tillräcklig kunskap och erfarenhet av sådant arbete. Denne skall ha genomgått allmän eller särskild utbildning”

Utbildningen genomförs utefter de bestämmelser i AFS 1990:12 som omfattar av allmän utbildning.

  1. Allmän utbildning.

Denna är lämplig för de som utför arbete med ställningar med högst 9 meter (fyra bomlagshöjder) till arbetsplan och där utformningen helt framgår av en generell monteringsinstruktion, dvs. att utformningen inte avviker från denna.”

Innehåll

Kursens mål är att ge deltagaren fördjupande kunskaper inom:

  • Kunna tolka planer och instruktioner för uppförande, nedmontering eller ändring av ställning.
  • Säkerhet och risker kring ställningsmontage.
  • Villkor beträffande tillåten lastkapacitet.
  • De nödvändiga åtgärderna för att förebygga risk för fall av person eller föremål.
  • Väderförhållen som påverkar säkerheten negativt och de åtgärder som bör vidtas t.ex. förankringsmöjligheter.

Längd

1 dag (vid större grupp 2 dagar)

Förstudiematerialet utlämnas ca 2 veckor innan kursdag för självstudier!

Övrigt

Efter avslutad utbildning utfördas utbildningsintyg från Sveriges Byggindustrier.

Ort(er)

Enligt överenskommelse

Pris

För pris ring 0300-10 288 eller maila till info@algruppen.se