Utrymningsledare

Kursen behandlar utrymningsledarens roll, lagar och myndighetskrav. Kursen ger också en anvisning om skeenden och beteenden vid brand och utrymning.

Efter avslutad utbildning skall kursdeltagarna ha kompetens att kunna agera som utrymningsledare samt aktivt bidra till en högre brandsäkerhet på företaget. Kursdeltagarna skall ha kunskap att förebygga de brandrisker som finns på arbetsplatsen och informera övrig personal om vilka säkerhetsföreskrifter som gäller på arbetsplatsen. Kursdeltagarna skall också uppnå färdigheter i att bedöma risker för brand, att efterleva företagets säkerhetsregler, att vid larm alltid utrymma lokalerna samt att med olika brandredskap rädda människoliv och snabbt kunna släcka en begynnande brand.

För vem?

Kursen vänder sig till dig inom företaget som ansvarar för utrymningen.  

Innehåll

 • Brandteori – uppkomst, spridning, brandförlopp
 • Risk – sannolikhet och konsekvens
 • Riskidentifiering
 • Riskbedömning
 • SBA – systematiskt brandskyddsarbete
 • Kommunens räddningstjänst
 • Utrymningsledarens roll
 • Utrymningsvägar
 • Utrymningsmetodik och problematik
 • Brandtekniska installationer
 • Organisation i företaget

Längd

Halvdag

Övrigt

Kursintyg utfärdas efter genomgången kurs

Ort(er)

I era lokaler eller enligt annan överenskommelse

Pris

För pris ring 0300-10 288 eller maila till info@algruppen.se