I slutet av december 2022 har KP Sverige AB tecknat ett Ramavtal där vi fått förtroendet att hjälpa dem med deras kompetensutveckling inom arbetsmiljö och lagkravsområdet. I avtalet ingår ett tjugotal olika utbildningar kommande 1–2 åren.

Vi tackar för förtroendet från KP Sverige AB!