Mobila arbetsplattformar

Sedan 1 juli 2007 ansvarar arbetsgivaren för att alla som arbetar med (brukar) en lift i sitt arbete ska ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper.

För vem?
Branschen rekommenderar denna utbildning till liftoperatörer som vill ha förutsättning/kunskap att kunna välja rätt typ av lift för aktuell arbetsuppgift

Innehåll
Utbildningen följer den internationella standarden, översatt till den svenska SS-ISO 18878: 2004 och det som regleras i AFS 2006:06 och framtagen av Arbetsmiljöverket, branschorganisationer samt berörda utbildningsföretag.

Teoretiska moment

  • Maskintyper
  • Liftens uppbyggnad
  • Kontroll och besiktning
  • Arbetssätt och handhavande
  • Säkerhet
  • Arbetarskydd och lagar
  • Teoretiskt slutprov

Praktiska moment

  • Daglig tillsyn
  • Manöverorgan/symboler & arbetskorg
  • Praktiska övningsmoment inkl. slutprov.

Längd
1 dag

Övrigt
Kursintyg utfärdas efter genomgången kurs

Ort(er)
Enligt överenskommelse

Pris
För pris ring 0300-10 288 eller maila till info@algruppen.se