Bättre arbetsmiljö BAM 3 dagar

Utbildningen förmedlar ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete

Hur går utbildningen till?

Utbildningen anpassas utifrån deltagarnas arbetsmiljökunskaper med företagets/organisationens verksamhet och medarbetarnas funktion och arbetsuppgifter.

För vem?

Utbildningen riktar sig till chefer, ledare och skyddsombud, men innehållet kan anpassas så att all personal får information om arbetsmiljöarbetet.

Innehåll

Utbildningen genomförs både med teori (föreläsning) och praktiska (grupparbeten) moment enligt nedanstående

 • Kunna samverka i arbetsmiljöfrågor exempelvis avseende lagar, regelverk samt avtal
 • Föreskrifter kring förhållanden som påverkar arbetsmiljön
 • Chefernas och skyddsombudens roller och ansvar
 • Att identifiera och hantera faktorer som är negativa respektive positiva för arbetsmiljön
 • Undersöka risker och medverka till att genomföra förebyggande insatser
 • veta var du söker den information du behöver för det dagliga arbetsmiljöarbetet
 • Att förstå hur ett förändringsarbete kan påverka individ, grupp och organisation

Längd

3 dagar

Övrigt

Kursintyg utfärdas efter genomgången kurs

Mål

Efter utbildningen skall deltagarna kunna:

–      Kunna samverka i arbetsmiljöfrågor

 • Förstå föreskrifter kring förhållanden som påverkar arbetsmiljön
 • Kunna hantera faktorer som är negativa respektive positiva för arbetsmiljön
 • Identifiera risker och medverka till att genomföra förebyggande insatser
 • Att förstå hur ett förändringsarbete kan påverka individ, grupp och organisation
 • Att stimulera en fortsatt god samverkan i arbetsmiljöfrågor

Ort(er)

Enligt överenskommelse

Pris

För pris ring 0300-10 288 eller maila till info@algruppen.se