Arbetsmiljö kränkande särbehandling enligt OSA

Kursen i Kränkande Särbehandling med praktisk tillämpning genom olika roller, fördelning av ansvar och verktyg för att hantera fysiska och psykosociala arbetsmiljörisker i vardagen.

Mål
Kursen lägger grunden avseende arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter med särskilt fokus på kränkande särbehandling enligt OSA.  Utbildningen syftar också till att utveckla förståelse för vilka risker som finns i arbetsmiljön och hur vi kan upptäcka dem och hantera dem med hjälp av olika verktyg.

För vem?
Utbildningen riktar sig till chefer  inom företag och organisationer som behöver .

Innehåll

Utbildningen genomförs med teori (föreläsning) samt grupparbeten enligt nedanstående.

  • Lagstiftning arbetsmiljölagen och föreskrifter.
  • Vad innebär systematiskt arbetsmiljöarbete utifrån OSA?
  • Skyldighet och ansvar
  • Ohälsosam arbetsplats?
  • Förklara, definition av exempel på kränkande särbehandlingar
  • Kränkande särbehandling de fyra faserna
  • Risker i dagliga miljön såsom fysisk och psykisk ohälsa
  • förebygga och hantera reaktioner vid kris, förändring, kränkande särbehandling och stress
  • Ledningssystem för arbetsmiljö, vad har vi, vad ska det uppnå?

Längd
1 dag

Pris
För pris ring 0300-10 288 eller maila info@algruppen.se

Övrigt
Kursintyg utfärdas efter genomgången kurs

Ort(er)
Enligt överenskommelse