Arbetsmiljö Grund SAM 1 dag                 

Kursen i arbetsmiljö grund ger de kunskaper om lagstiftning samt praktisk tillämpning genom olika roller, fördelning av ansvar och verktyg för att hantera fysiska och psykosociala arbetsmiljörisker i vardagen.

Mål
Kursen lägger grunden avseende arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter med särskilt fokus på systematiskt arbetsmiljöarbete SAM.  Utbildningen syftar också till att utveckla förståelse för vilka risker som finns i arbetsmiljön och hur vi kan upptäcka dem och hantera dem med hjälp av olika verktyg.

För vem?
Utbildningen riktar sig till alla medarbetare inom företag och organisationer som behöver grundläggande kunskaper om arbetsmiljö.

Innehåll
Utbildningen genomförs med teori (föreläsning) enligt nedanstående.

  • Lagstiftning arbetsmiljölagen och föreskrifter.
  • Grundläggande kunskaper om vad är arbetsmiljö?
  • Påverkningsbara arbetsmiljöaspekter i förändringsarbetet.
  • Ledningssystemför arbetsmiljö, vad har vi, vad ska det uppnå?
  • Integrering av ledningssystem

Längd
1 dag

Övrigt
Kursintyg utfärdas efter genomgången kurs

Ort(er)
Enligt överenskommelse

Pris
För pris ring 0300-10 288 eller maila till info@algruppen.se