Truckutbildning Repetition

För vem?

Mycket händer i branschen. Trucktyper förändras, hanteringssätt försvinner och nya tillkommer samt
att regelverket förändras.

Innehåll
Utbildningen genomförs med teori (föreläsning) enligt nedanstående
1. Nya lagar, regler, ansvarsfrågor (sanktionsavgifter, maskindirektiv, CE märkning)
2. Truckens arbetssätt
3. Skötsel och daglig tillsyn
4. Gods och materialhantering
5. Trafik och säkerhetsregler

Längd
Kurstiden kan variera beroende på vilken kategori av truck som utbildningen omfattar och dels på
beroende på deltagarens förutsättningar och förkunskaper.
Kurstid normalt på 1 dag. Intervall på utbildningen vart annat år upp till max vart 5 år.

A-utbildning
Låglyftande truckar, låglyftande plocktruckar, och ledstaplare utgör kategori A.

B-Utbildning

I B kategorin ingår höglyftande staplare, motviktstruck, fyrvägstruck, höglyftande plocktruckoch
skjutstativtruckar. I B utbildningen ingår A-kategorin vilket innebär att full grundbehörighet erhålls
efter avklarad utbildning.

C-utbildning
Under C ingår tyngre truckar för speciell hantering och olika karaktärsdrag. Dessa är hjullastare för
industriell hantering, teleskoplastare, gränsletruck, sidlastare, containertruck och timmertruck.

D-utbildning
Kategori D utgörs enbart av dragtruckar i olika storlekar och terminaltruckar.

Övrigt
Våra truckutbildningar kan skräddarsys enligt era önskemål. Utbildningen kan ske i era lokaler med
era egna truckar eller enligt annan överenskommelse. Vid behov kan vi även repetera körteknik.
Efter avklarad utbildning utfärdas kompetensbevis från TYA.

Ort/er
Enligt överenskommelse

Pris
För pris ring 0735-18 71 90 eller maila till info@algruppen.se