Arbetsmiljö/Lagkrav

Inom arbetsmiljö finns det tydliga lagkrav som säger att du måste ha relevant utbildning inom den verksamhet som du bedriver. Allt ifrån att du ska kunna säkerställa gruppens hälsa till att hantera utrustning med ett säkert och korrekt handhavande. Reglerna uppdateras regelbundet och kraven ändras. Här hittar du utbildningar inom Arbetsmiljö och lagkrav.

BAM

Bättre arbetsmiljö

SAM

Grundläggande

OSA

Organisatorisk och social miljö

Ergonomi

Belastningsergonomi

BAS P/BAS U

Byggarbetsmiljö-samordnare

Diskriminering

kränkande särbehandling

Fallskydd

Höghöjdsarbete

Kemiska

Kemiska arbetsmiljörisker

Ställning

Ställningsbyggnad upp till 9m

Juridik

Entreprenad juridik